piątek, 12 lipca 2013

Cza­sem kro­kiem do przo­du może oka­zać się powrót do początku.
- znalezione (i prawdziwe)

Brak komentarzy: